Service

Bouwbedrijf Vink heeft een eigen afdeling Service en Onderhoud. Na oplevering van de woning ben je verzekerd van begeleiding. Net zoals je dit ook tijdens de bouw van ons gewend bent. Om vragen en reparaties zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen afhandelen, vragen wij je om de onderstaande procedure te volgen.

Via  je online woningdossier in HomeDNA, dan kun je een reparatieverzoek indienen.

Alleen indien je woning is opgeleverd voor juni 2018, kun je een reparatieverzoek  indienen via de mail: service@vinkbedrijven.nl

Na ontvangst van jouw bericht zullen wij eerst toetsen of het reparatieverzoek binnen de voor jouw woning betreffende garantie- en waarborgregeling valt. Als dit niet het geval is, dan word je daarvan op de hoogte gebracht. 

Het kan voorkomen dat het reparatieverzoek uitgevoerd dient te worden door een leverancier of onderaannemer. In dat geval zullen wij als tussenpersoon fungeren bij de diverse betrokken onderaannemers. 

Zodra wij over gaan tot herstel zal er contact met je worden opgenomen om een afspraak in te plannen. 

 

Calamiteiten buiten kantooruren

Wanneer er calamiteiten zijn buiten kantooruren die niet kunnen wachten, dan kun je de volgende storingnummers bellen.

Gas, water en verwarming:
Installatiebedrijf Kruit BV
Tel. 0182 – 37 82 00

Elektra:
Rehorst Elektrotechniek BV
Tel. 0182 – 351 371

Riolering:
RRS Tel. 085-0489135

Bitumineuze dakbedekking:
Zuidplas Dakbedekkingen BV
Tel. 06-25024526

Wanneer achteraf blijkt dat er werkzaamheden zijn uitgevoerd die niet (meer) onder de voor jouw woning geldende garantie bepalingen vallen, zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen.