Service en onderhoud

Bouwbedrijf Frans Vink en Zonen BV heeft een eigen afdeling Service en Onderhoud. Na oplevering van uw woning bent u verzekerd van begeleiding zoals u dit ook tijdens de bouw van ons gewend bent.

PROCEDURE ‘ VERZOEK OM HERSTEL’

Om uw vragen en reparaties zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen afhandelen willen wij u vragen de onderstaande procedure te volgen.

Het verzoek om herstel altijd per e-mail indienen en verzenden naar: 
service@vinkbedrijven.nl

In uw aanvraag ontvangen wij graag de volgende informatie:
• Naam, adres, telefoonnummer en opleverdatum van de woning
• Omschrijving van uw vraag / verzoek om herstel.
• Indien mogelijk een foto van de situatie bijvoegen.

of u kunt onderstaand formulier invullen en ons verzenden.

Herstelverzoek Service & Onderhoud

Naam*:
Adres*:
Plaats*:
E-mailadres*:
Telefoonnummer*:
Project*:
Opleverdatum*:
Bouwnummer*:
Omschrijving*:
Bestand:
Bestand:
Bestand:
 
 


Na ontvangst van uw bericht zullen wij eerst toetsen of uw herstelverzoek binnen de voor uw woning betreffende garantie- en waarborgregeling valt. Als dit niet het geval is, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Het kan voorkomen dat uw herstelverzoek uitgevoerd dient te worden door een leverancier of onderaannemer. In dat geval zullen wij als tussenpersoon fungeren bij de diverse betrokken onderaannemers.

Zodra wij over gaan tot herstel zullen wij telefonisch contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.

CALAMITEITEN BUITEN KANTOORUREN

Mochten er calamiteiten zijn buiten kantooruren,
dan kunt u de volgende storingnummers bellen.

Gas-/ water-/verwarminginstallatie:
Installatiebedrijf Kruit BV
Tel. 0182 - 37 82 00

Elektra:
Rehorst Elektrotechniek BV
Tel. 0182 - 351 371

Riolering:
RRS Tel. 0800 - 09 91 313

Bitumineuze dakbedekking:
Zuidplas Dakbedekkingen BV
Tel. 06-25024526

Overige:
24 Service
Tel. 0182 - 54 70 60