Duurzaam bouwen

Vink ontwikkelt en bouwt duurzaam. We realiseren dus niet alleen duurzame gebouwen, we hebben ook een duurzame werkwijze. Die zie je overal, in elk project terug.

Netjes en schoon
Het draagvlak onder medewerkers om netjes en schoon te werken, is breed. Dat komt omdat we organisatie breed investeren in bewustwording rond duurzaamheid, een belangrijke voorwaarde om de ambities op het gebied van MVO en duurzaamheid te realiseren.

Beperking brandstofuitstoot / minder kilometers
Alles wat er nodig is om een project tot een goed einde te brengen, halen wij zo veel mogelijk uit de buurt. Die nabijheid heeft een groot voordeel op het gebied van duurzaamheid: we maken daardoor  minder kilometers en beperken de transportstromen en de uitstoot van brandstof. Waar mogelijk realiseren wij de werken zo veel mogelijk samen met lokale onderaannemers en leveranciers.

Prettig werken, dicht bij huis
Die geografische nabijheid levert ook een positief effect op voor medewerkers: zij werken dicht bij huis.

Duurzaam op de bouwplaats
Vink gebruikt op bouwplaatsen duurzame materialen, beperkt afval en gaat verspilling tegen. Het afval dat er is, scheiden we en voeren we gescheiden af. Dat is vast beleid in het kader van 'duurzaam op de bouwplaats'.

Bouwplaatsen: schoon, veilig en netjes
Bouwplaatsen zijn bij ons schoon, veilig en netjes en dat is prettig voor medewerkers én voor leveranciers, bewoners of gebruikers van een gebouw. Inzameling van het afval vind plaats in diverse fracties. Hout, plastic, puin, metalen, chemisch afval (kit / pur), cardriges, papier en rest.

Eigen huisvesting “nul op de elektra meter”
Sinds maart 2015 is onze eigen huisvesting fors verduurzaamd. We hebben geïnvesteerd in het beperken van het energieverbruik door het toepassen van Led verlichting in ons gehele kantoor en in alle bedrijfshallen, de resterende elektra behoefte volledig gecompenseerd door de aanleg van 194 zonnepanelen op het dak van de bedrijfshallen. Wij kunnen dan ook met recht spreken van een “0 op de elektrameter” voor de eigen huisvesting!

  

Duurzaamheid projecten
Vink heeft 'duurzaam bouwen' volledig geïntegreerd in het bouwproces: van initiatief en ontwikkeling tot en met onderhoud en beheer. Voor opdrachtgevers onderzoeken we de mogelijkheden voor duurzame oplossingen, op eigen initiatief verkennen we de opties om duurzaam te ontwikkelen, te bouwen en te beheren. We bouwen duurzame gebouwen en kijken naar duurzaamheid in projecten.

Water- en energiebesparing
We hebben duurzaamheid in projecten en duurzaam bouwen vervlochten in eigen projectontwikkeling. In zowel nieuwbouwprojecten als in projecten voor onderhoud en beheer passen we milieuvriendelijke materialen toe, oriënteren we ons op water- en energiebesparende installaties en duurzame energiebronnen (water, wind en zon).

Bewezen goed voor het milieu
Bij het realiseren van gebouwen hanteren we de criteria van BREEAM, ook zijn we bekend en vertrouwd met de diverse software pakketten waarmee we kunnen berekenen hoe duurzaam een gebouw is, zoals GPR gebouw en Greencalc.
 
Lage milieubelasting
Om het milieu zo min mogelijk te belasten, kijken we altijd naar de soort materialen die we in onze bouwprojecten toepassen. Zo kiezen we voor materialen met een lage milieubelasting en ontlasten we het milieu.

Exploitatielasten
In de fase van ontwikkeling maken we al keuzes op het gebied van vormgeving, materialen, constructies en installaties met een lage milieubelasting. Daarnaast houden we rekening met het beheer en onderhoud in de toekomst, ook als daar sloop of herontwikkeling bij komt kijken. Indien gewenst geven wij in deze fase eveneens inzicht in de onderhoudsconsequenties van bepaalde materialen. Hiermee kunnen we vroegtijdig de verhouding tussen stichtingskosten en exploitatielasten bepalen.

Actueel
Alle berichten
4 mei 2018
Vacature uitvoerder / aankomend uitvoerder ...
Lees verder
 
30 april 2018
actueel
In de wijk Graafse Waard te Bodgraven realiseren wij in opdracht Mozaiëk Wonen 27 stuks gasloze energiezuinige grondgebonden huurwoningen. Ei...
Lees verder